Gert Schoneveld

Gert Schoneveld, werd geboren in 1957 en begon vanaf zijn 12de jaar onderzoek te doen naar het geloof in Jezus Christus, via kerk bezoek, de navigators en christelijke conferenties. Toch duurde het nog lang voordat hij een persoonlijke keuze maakte voor Jezus.

“In de kerk werd hier destijds niet echt de nadruk op gelegd”

Gert ontmoette zijn vrouw Marianne tijdens een christelijke jeugdconferentie. Via Marianne kwam hij bij Nehemia in Zwijndrecht tot een levend geloof in Jezus en werd al snel gedoopt. Samen kregen zij 4 kinderen en hebben inmiddels 2 kleinkinderen.

Na hun huwelijk vestigden zij zich in Rijnsburg en baden zij voor een nieuwe gemeente in de omgeving. Vrij snel werd dit gebed verhoord want een gemeentelid van de Ark in Noordwijk vertelde over de Ark. Wij begonnen de gemeente vanaf 1991 te bezoeken.

Sinds die tijd zijn zij lid van de gemeente de Ark en werden al snel ingezet voor allerlei taken zoals zondagschool, penningmeester en de schoonmaakploeg.

In 1994 werd Gert ingezegend als Diaken en maakte vanaf dat moment deel uit van de broederraad. financiën en zending behoren tot zijn verantwoordelijkheden.

“Zo de Here wil, zullen wij deze bedieningen zo lang mogelijk voortzetten” 

Sitemap

Home - Onze Gemeente - Activiteiten - Nieuws - Agenda - Zending - Preken - Contact - Links

Volg ons op:
Contact
  • Evangelische Gemeente De ARK
  • Picképlein 1
  • 2202 CK  Noordwijk
  • info@dearknoordwijk.nl