Erediensten


De eredienst is de belangrijkste samenkomst van de week. Wij prijzen dan de Here en geven Hem de eer die Hem toekomt. Tijdens de eredienst is er ruimte om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen. Er is altijd een spreker die onderwijs geeft over diverse onderwerpen uit het dagelijks leven. Wij bidden voor de zieken en dragen kinderen op aan de Here en drinken koffie na de dienst. Ook is er de mogelijkheid deel te nemen aan het avondmaal. De erediensten zijn op zondagochtend en beginnen om 10:00 uur. 


Bijbelstudies


Op woensdagen zijn er diverse activiteiten. In de agenda van de gemeente kun je zien welke. 1 van die activiteiten is de Bijbelstudie. Leraren geven dan onderwijs over diverse thema’s en onderwerpen. Het bestuderen van het Woord van God is een zaak voor jong en oud. 
  


Huiskringen


Om de week, op woensdagavond, vinden er huiskringen plaats. Deze huiskringen zijn a.h.w. gemeenten in het klein. In diverse huizen komen gelovigen samen om elkaar te bemoedigen, voor elkaar te bidden en samen een bepaald thema of onderwerp te bespreken.

Deze kringen zijn kleinschalig en persoonlijker dan andere bijeenkomsten. Ook een kring bezoeken? Meld je aan of stuur een mail naar: info@dearknoordwijk.nl


Voorbede


Iedere zaterdagochtend is er ruimte om te bidden in de Ark. U kunt daar de Here aanroepen en bidden voor anderen.

Maar ook is er ruimte om voor u te laten bidden.
Gebed is onmisbaar.

De 1ste woensdagavond van de maand is een gebedsavond voor de zending en de vervolgde broeders en zusters in deze wereld.

Praise

Praise neemt binnen onze gemeente een hele voorname plaats in. Met diverse muziekinstrumenten, zangers en zangeressen die wekelijks betrokken zijn met de praise, is er elke eredienst ruimte om de Here te aanbidden en te eren. De Here troont op de lofzangen van Zijn kinderen.KINDEREN

Laat de kinderen tot mij komen zegt Jezus.
Voor de kinderen in de gemeente zijn er speciale bijeenkomsten.

Hier is ruimte voor een Bijbelverhaal, knutselen en wordt er gebruik gemaakt van multimedia middelen om de kinderen kennis te laten maken met de Bijbel en de Here.
 

Sitemap

Home - Onze Gemeente - Activiteiten - Nieuws - Agenda - Zending - Preken - Contact - Links

Volg ons op:
Contact
  • Evangelische Gemeente De ARK
  • Picképlein 1
  • 2202 CK  Noordwijk
  • info@dearknoordwijk.nl