Wij heten u van harte welkom in de wonderbare naam van Jezus op deze website van "De Ark Noordwijk".

Op deze site kunt u allerlei informatie vinden over onze gemeente en actuele nieuwtjes.
Wij hopen van harte dat u de moeite neemt om onze gemeente te bezoeken en zo zelf te ervaren wie wij zijn en wat we doen.

Bovenal hopen wij dat u een ervaring heeft met de Here Jezus, de Zoon van God, door de kracht van de Heilige Geest. Alleen Hij is in staat uw leven te veranderen.
Kom zoals u bent!

Wij wensen u Gods zegen,
Robert en Karin van der Boon
 
LET OP!!

Er is vandaag vanwege de Openluchtsamenkomst GEEN Livestream!!
Johannes 3:16-17

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.”Wat Geloven wij?

De kern van de blijde boodschap is dat Jezus de hemel verliet en geboren werd uit de maagd Maria. Hij was bereid om zonder zonde aan het kruis te sterven en de zonde van de hele wereld te dragen. Hij betaalde de prijs zodat wij eeuwig leven kunnen krijgen en niet verloren zullen gaan.

Tijdens het leven van Jezus zei Hij dit: Het is beter voor jullie als Ik terug ga naar Mijn Vader in de hemel want dan kan de Trooster, de Heilige Geest komen, Hij zal jullie helpen en leren hoe je nu verder moet. Er is dus een Goddelijke drie-eenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Wij geloven dat je opnieuw geboren moet worden uit water en Geest om het koninkrijk van God te kunnen zien en binnen te kunnen komen.

Geestelijk geboren worden gebeurt als je de Here wil gaan volgen en Hem uitnodigt in je hart te komen wonen. Ook is het belangrijk al je zonden te belijden en Jezus te danken dat hij voor jou stierf aan het kruis.

Daarnaast kun je jezelf laten dopen door algehele onderdompeling. Je laten dopen op een volwassen leeftijd is een uiterlijke daad waarmee je bevestigd aan de Here en je omgeving dat je de Here wil volgen.

De Bijbel is het onfeilbare Woord van God. De Weg de Waarheid en het Leven.

De plaatselijke gemeente is de plaats waar de gelovigen samenkomen om opgebouwd te worden, het Woord ontvangen en de Here te loven en te prijzen. Waar je gebed ontvangt, bemoediging en ondersteuning. Ook bidden wij voor de zieken.

De gelovigen vieren en herdenken regelmatig de dood en opstanding van Jezus Christus door deel te hebben aan het avondmaal.

Vol verwachting kijken wij uit naar de wederkomst van Jezus op de wolken. Als deze wederkomst plaats vind zullen alle gelovigen dood of levend in een oog wenk meegenomen worden, bij het klinken van de laatste bazuin.


INSTAGRAM


Sitemap

Home - Onze Gemeente - Activiteiten - Nieuws - Agenda - Zending - Preken - Contact - Links

Volg ons op:
Contact
  • Evangelische Gemeente De ARK
  • Picképlein 1
  • 2202 CK  Noordwijk
  • info@dearknoordwijk.nl