Wij heten u van harte welkom in de wonderbare naam van Jezus op deze website van de Ark te Noordwijk.
Op deze site kunt u allerlei informatie vinden over onze gemeente en actuele nieuwtjes.
Wij hopen van harte dat u de moeite neemt om onze gemeente te bezoeken en zo zelf te ervaren wie wij zijn en wat we doen.

Bovenal hopen wij dat u een ervaring heeft met de Here Jezus, de Zoon van God, door de kracht van de Heilige Geest. Alleen Hij is in staat uw leven te veranderen.
Kom zoals u bent!

Wij wensen u Gods zegen,
Robert en Karin van der Boon Herman Boon Ministries

Zondag 12 februari 2023 hopen wij Herman Boon te verwelkomen in onze eredienst. Herman Boon Ministries heeft als doel om mensen te bereiken met de liefde van Jezus en mensen te trainen om een discipel van Hem te worden, zodat zij ook weer anderen kunnen trainen.

Herman Boon is geboren op 6 juni 1958 en getrouwd met Jenny. Samen hebben zij vier kinderen. Herman groeit op in Den Helder en begint al begint al jong met cabaretwerk. Vervolgens doet hij de lerarenopleiding met een verdieping in muziek, waardoor hij, naast cabaret, ook als muziekdocent voor de klas staat.

In 1986, op zijn 28e leert Herman op een bijzondere manier God kennen. In datzelfde jaar wint hij met zijn cabaretgroep Zindroom het Camaretten festival, het oudste en grootste cabaretfestival van ons land. Een jaar of acht later stopt hij als duo en gaat solo verder, omdat hij het cabaret graag wil gebruiken om het evangelie over te brengen.

Naast zijn cabaretwerk is Herman nauw betrokken bij de door hem in 2004 opgerichte bijbelschool de Katapult in Den Helder, schrijft hij tal van kinderliedjes en maakt hij veel Cd’s. Ook runde hij vijf jaar lang een School voor Theater en Evangelisatie. Sinds 2005 organiseert hij tiener- en kinderkampen. Zijn grootste passie is de laatste jaren het leiden van bidden en vasten conferenties. Hieruit is een verlangen ontstaan om in 2014 een gebedsschool en een gebedshuis op te zetten. Livestream Zondagdienst
Met Jan van Duin


5 Februari 10:00 uur

Bekijk hier alle video's


“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.”

Johannes 3:16-17


Wat Geloven Wij

De kern van de blijde boodschap is dat Jezus de hemel verliet en geboren werd uit de maagd Maria. Hij was bereid om zonder zonde aan het kruis te sterven en de zonde van de hele wereld te dragen. Hij betaalde de prijs zodat wij eeuwig leven kunnen krijgen en niet verloren zullen gaan.

Tijdens het leven van Jezus zei Hij dit: Het is beter voor jullie als Ik terug ga naar Mijn Vader in de hemel want dan kan de Trooster, de Heilige Geest komen, Hij zal jullie helpen en leren hoe je nu verder moet. Er is dus een Goddelijke drie-eenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Wij geloven dat je opnieuw geboren moet worden uit water en Geest om het koninkrijk van God te kunnen zien en binnen te kunnen komen.

Geestelijk geboren worden gebeurt als je de Here wil gaan volgen en Hem uitnodigt in je hart te komen wonen. Ook is het belangrijk al je zonden te belijden en Jezus te danken dat hij voor jou stierf aan het kruis.

Daarnaast kun je jezelf laten dopen door algehele onderdompeling. Je laten dopen op een volwassen leeftijd is een uiterlijke daad waarmee je bevestigd aan de Here en je omgeving dat je de Here wil volgen.

De Bijbel is het onfeilbare Woord van God. De Weg de Waarheid en het Leven.

De plaatselijke gemeente is de plaats waar de gelovigen samenkomen om opgebouwd te worden, het Woord ontvangen en de Here te loven en te prijzen. Waar je gebed ontvangt, bemoediging en ondersteuning. Ook bidden wij voor de zieken.

De gelovigen vieren en herdenken regelmatig de dood en opstanding van Jezus Christus door deel te hebben aan het avondmaal.

Vol verwachting kijken wij uit naar de wederkomst van Jezus op de wolken. Als deze wederkomst plaats vind zullen alle gelovigen dood of levend in een oog wenk meegenomen worden, bij het klinken van de laatste bazuin.

Instagram
Sitemap

Home - Onze Gemeente - Activiteiten - Nieuws - Agenda - Zending - Preken - Contact - Links

Volg ons op:
Contact
  • Evangelische Gemeente De ARK
  • Picképlein 1
  • 2202 CK  Noordwijk
  • info@dearknoordwijk.nl